Page 5 - Innoterm
P. 5
INNOTERM LOGO OG TYPEFACE side 02spIldVaRMEbRugbaR VaRMEVarMEpuMpEFRa kuldEN Ogind i varmenVarmepumper er inden for kort tid blevetvældigt populære, da de blandt andet medvirker til at opfylde politiske mål omhandlende uafhængighed af fossile brændsler og nedbringelse af energiforbruget i både virksomheder og private husstande.At det samtidig er økonomisk attraktivt at investere i en varmepumpe, gør kun sagen bedre.En varmepumpe er en teknisk indretning, der genanvender spildvarme og gør det til brugbar varme.Med henblik på INNOTERMs udvidede aktiviteter i forbindelse med miljøoptimering af industrielle anlæg, tilbyder INNOTERM derforvarmepumpeløsninger af enhver type. Vi ikke er afhængige af et bestemt fabrikat eller en bestemt varmepumpetype, derfor kan vi tilbyde skræddersyede løsninger til alle typer anlæg.INNOTERM kan levere varmepumper i mange kapaciteter. Vi kan levere pladsbyggede varmepumpeanlæg, der er tilpasset dine forhold. Eller vi kan levere fabriksbyggede varmepumper, der er fuldt afprøvede inden levering.Uanset hvilken løsning du vælger, bistår INNOTERM projektet lige fra idéfasen, til aflevering af anlægget, og senere, hvis der skulle være behov for det.5


   3   4   5   6   7