Page 3 - Innoterm
P. 3
INNOTERM LOGO OG TYPEFACE side 02OVERORdNETmission og visionINNOTERM stræber hele tiden efterat yde den bedste service og levere kvalitetsanlæg til vores kunder i samarbejde med vores underleverandører. Dette opnås med fokus, dels på kompetenceudvikling og dels på tekniske forbedringer i forbindelse med fremtidige projekter.MissionIINNOTERM ønsker at udbrede kendskabet til vores faglige og professionelle kompetencer i forbindelse med industrielle køle- og varmepumpeanlæg hos de relevante kundesegmenter.Dette indebærer, at vi opfylder dine behov for: rådgivning, projektering, salg, installation, dokumentation og service med eget personale,samt tilkøbte ydelser fra kvalitetsbevidste underleverandører.VisionINNOTERMs vision er at cementere vores position, som en af Danmarks førende leverandører af industrielle termiske anlæg med relationer til køle-, varme-, el- og ventilationsanlæg. Vi ønsker at videreudvikle vores kompetencer i forbindelse med produktion af enheder og køleinstallationer, i hvilke der anvendes naturlige kølemidler.Samtidig vil vi være en af de drivende kræfter i varmepumperegi i Danmark, da de miljømæssige, økonomiske og installationsmæssige gevinster, på netop dette område, er mange.3


   1   2   3   4   5