Page 2 - Innoterm
P. 2
INNOTERMLOGO OG TYPEFACEside 02Velkommen til INNOTERMs præsentation af vores virksomhed. I denne del kan du læse om vores varmepumpemuligheder og hvad vi tilbyder i forbindelse med detteNaTuRlIgE løsningerHos INNOTERM går vi op i miljøet. Vi erblandt de kølevirksomheder, der er nået længst i arbejdet med at fokusere på de grønne tiltag.INNOTERM har allerede taget skridtet 100%, og fravalgt brug af freon. Vi arbejder samtidigt løben- de på at sikre, at vores anlæg er energirigtige og belaster miljøet mindst muligt.Dette gøres blandt andet med forskellige typer varmepumper, for eksempel installeres de til gen- anvendelse af spildvarme. Denne løsning skånermiljøet, og din virksomhed sparer penge på unø- digt spild af værdifuld varme til produktionen.Alle vores anlæg er baseret på naturlige stoffer, primært ammoniak NH3 og kuldioxid CO2, kul- brinter HC, og vand H2O. Disse kølemidler har den fordel at de ikke påvirker miljøet, idet de allerede optræder i store mængder i naturen, og derfor - efter brug – kan indgå i det naturlige kredsløb igen.2


   1   2   3   4   5