Page 5 - Innoterm
P. 5
INNOTERM LOGO OG TYPEFACE side 02 MIdlERtIdIgEmulighederVirksomheder, der har brug for et køleanlæg i enkortere periode, kan leje et komplet anlæg hos INNOTERM.Vi udlejer for eksempel anlæg til virksomheder, der iværk- sætter en forsøgsproduktion, eller til firmaer der midlerti- digt har en større produktion end normalt.For mere information om midlertidige køleanlæg kan du kontakte os på tlf.: +45 7450 5550REFERENcER:• • • • • • • •Cirque Du Soleil • Danish Crown • Tulip • Danisco/Dupont • City 2 • Berlinskea trykkeri • Rigshospitalet Scandinavian Master GolfÅlborg Skøjtehal APV/SPXTresuDanish Agriculture Flyvestation Karup (HOK) Med flere5


   3   4   5   6   7