Page 4 - Innoterm
P. 4
nødkølIng og sERvIcE 24-7-365INNOTERM LOGO OG TYPEFACE side 02Brand, oversvømmelser og andre ulyk-ker er kostbare for en virksomhed eller en produktion, hvis anlægget bryder sammen. Dels kan frost- og kølevarer blive fordærvede. Dels kan et nedbrudt anlæg forhindre fortsat produktion, el- ler sætte produktionen på en længere pause, alt ef- ter skadens omfang.INNOTERM kan hurtigt og effektivt etablere nød- køling, der sikrer både det eksisterende varelager, samt muliggør fortsat produktion.SERVIcENødkøling kan etableres, idet vi har en servicevagt, der kan kontaktes direkte på telefon +45 4044 3330, 24-7-365. Vores servicevagt er altid en uddannet kø- lemontør eller servicetekniker, der kan løse de mest komplekse opgaver i forbindelse med for eksempel tekniske problemer på dit anlæg. Det betyder at du altid vil have en professionel, fagligt kvalificeret vagt lige ved hånden.Vores erfarne medarbejdere kan servicere dine kompressorer fra fabrikanter såsom:• GEA Grasso• Gram• STAL• Sabroe• Howden• Frick• Aerzener• Bitzer• MycomOg vi har indgående kendskab til komponenter fra for eksempel FK Teknik, Danfoss, Dybvad Stål, Güntner, Logstor med mere.Vores serviceteknikere kører i hele landet og har værkstedsfaciliteter/depot i Kolding og Holstebro.4


   2   3   4   5   6