Page 3 - Innoterm
P. 3
INNOTERM LOGO OG TYPEFACE side 02velkommen til InnotERMs præsentation af vores virksomhed. I denne del kan du læse om vores industrielle køleanlæg og hvad vi tilbyder i forbindelse med disse.Vores ekspertise bygger på mange års erfaring med rådgivning, salg, projektering, installation og ser- vice til slagterier, mejerier, bryggerier og mange andre brancher.Derudover samarbejder vi med en lang række kend- te og anerkendte underleverandører. Hermed sikres den bedste kvalitet i forbindelse med de køle- og varmepumpeanlæg vi producerer og leverer til dit system.INNOTERM har i skrivende stund over 40 erfarne og veluddannede ansatte. Virksomheden vokser dog hele tiden, idet der er fokus på at udvide vores kom- petencer og erfaringsgrundlag, således at vi leverer de bedste produkter og løsninger til din virksomhed. INNOTERM er autoriseret og certificeret til at ud-føre de mest omfattende opgaver, samt varetage servicering af stort set alle produkttyper og anlæg.Ydermere medvirker vi gerne som sparringspartner og rådgiver lige fra idé- og udviklingsfasen, til in- stallations-, afleverings- og serviceringsfasen.Kort sagt; INNOTERM er det nye navn, men vores services, kompetencer og fokus på spændende kva- litetsløsninger er de samme som altid.3


   1   2   3   4   5