Page 2 - Innoterm
P. 2
InnovatIvTermodynamikFra Industri-Montage Vest til INNOTERMEn bred kunde- og leverandørkreds har i årevis kendt os under navnet Industri-Montage Vest. I takt med at vi har udvidet vores aktiviteter, skær- per vi vores profil med et nyt navn, der samtidig refererer til vores øgede fokus på varmepumpetek- nologier. Derfor vil du for fremtiden – under navnet INNOTERM – finde et firma med alle de kvaliteter og kompetencer, du kender, men også finde nye, spæn- dende, gennemarbejdede løsninger til dig.Dette magasin er opdelt i to. I den ene del vil du kun- ne finde eksempler på vores industrielle køleanlæg, samt en beskrivelse af vores kompetencer inden for dette felt. I den anden del, vil du finde eksempler på vores varmepumpemuligheder, hvordan du vælger en varmepumpe, samt en uddybelse af hvad INNO-TERM tilbyder i forbindelse med dette.INNOTERM er et rådgivende ingeniør- og installati- onsfirma. Vi er medlem af brancheforeningen AKB, samt ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 certifice- ret af DNV GL.INNOTERM er en af Danmarks førende leve- randører af køle-, varme-, el-, ventilations-, og varmepumpeanlæg.Den grønne varmepumpeteknologi optimerer ener- giforbruget på større, såvel som mindre anlæg. Og rent økonomisk er der mange penge at spare, idet overskudsvarme, der før gik til spilde, nu kan retur- neres til processen eller bruges i andre applikationer.INNOTERM LOGO OG TYPEFACE side 022


   1   2   3   4   5